تبلیغات
نماز - وضو
چهارشنبه 11 آبان 1390

وضو

   نوشته شده توسط: عماد دارایی    نوع مطلب :وضو ،

برای عبادت وبندگی در پیشگاه خداوند مهربان و گزاردن نماز، باید ابتدا خود را پاکیزه کرده، وضوبگیریم؛ یعنی - به دستوری که گفته می شود – دست و صورت خود را بشوییم و با چهره ای شاداب، آماده نماز شویم. امام رضا (ع) فرمود: "آن که به عبادت خدای بزرگ می ایستد، باید خود را از آلودگیها پاک کند، از سستی و بی حالی دور باشد و با وضو، خود را برای سخن گفتن با خدای توانا، پاک و آماده سازد". وضو، سبب پاکیزگی بدن وصفای روان آدمی است. البته در برخی موارد باید به جای وضو "غسل" کرد که بعد از درس وضو به آن می پردازیم. هرگاه کسی به دلائلی نتواند وضو بگیرد یاغسل کند باید به جای آن، عمل دیگری به نام "تیمم" انجام دهد که با چگونگی آن نیز آشنا خواهیم شد.

اهمیت وضو

وضو كلید ورود به نماز است.

نماز بدون وضو، نماز نیست.

وضو جزو ایمان است.

وضو نظافت جسم است.

وضو نشاط روح است.

وضو وسیله نزدیكی به خداست.

وضو اجازه ورود به نماز است.

كسی كه وضو دارد در حال عبادت است.

دست زدن به قرآن و نام خدا بدون وضو حرام است.

وضو كفاره گناهان كوچك است.

وضو نور معنوی است.

مستحبات وضو


قبل از وضو مستحب است دستها را تا مچ بشوییم.

بهتر است با آب سرد وضو بگیریم.

مستحب است كه آب وضو را خشك نكنیم.

مستحب است هنگام وضو گرفتن، رو به قبله بایستیم.

مستحب است قبل از وضو مسواك بزنیم.

مستحب است هنگام وضو، آب در دهان بگیریم و بگردانیم.

مستحب است هنگام وضو، آب را در بینی كرده، آن را بالا بكشیم.

هنگام وضو انگشتان را باز كنیم تا كاملاً شسته شود.

خواندن سوره قدر و دعا نیز در هنگام وضو گرفتن مستحب است.

واجبات وضو


1- نیت

2- شستن صورت

3- شستن دستها

4- مسح سر

5- مسح پاآموزش وضو


چگونه وضو بگیریم؟

بهتر است، پیش از وضو، دستها را تا مچ بشوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد.

پس اینگونه وضو می گیریم:
پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم.
1- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین – از جایی که موی سر روییده تا چانه – می شوییم.

2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پایین، می شوییم.

3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.

4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتی که بر دست مانده، جلوی سر را مسح می کنیم؛
یعنی دست را بر سرگذاشته و کمی به طرف پیشانی می کشیم.

5- پس از مسح سر، پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (مفصل) مسح می کنیم.


6- و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم و با این عمل وضو تمام می شود.

 

وضوی جبیره ای


1-چیزی که بر زخم می بندند و دوایی که بر آن می زنند "جبیره" نام دارد.

2- اگر دست یا صورتمان زخم است و آب برای آن ضرر دارد، باید پارچه پاکی و یا چیز دیگری؛ مثلا چسب بر آن گذاشته و هنگام شستن دیگر جاها، بر آن قسمت هم دست تر بکشیم.

3- اگر روی زخم بسته شده و نمی شود آن را باز کرد، باید هنگام وضو، دست تر بر آن بکشیم و اگر پارچه یا چیزی که روی زخم است، نجس باشد، باید پارچه پاکی رویش بگذاریم و دست تر بر آن بکشیم.

4- اگر سر یا پا (محل مسح) زخم باشد، به گونه ای که نشود روی آن را مسح کرد؛ چنانچه جایی از محل مسح باقی است باید همان قسمت را مسح کنیم؛ مثلا دو انگشت پا زخم و دیگر انگشتان سالم است، باید بر قسمت سالم دست بکشیم و وضو صحیح است، و اگر جای مسح باقی نیست؛ مثلا تمام پا، باندپیچی شده است، باید روی همان را مسح کنیم.

5- اگر به جهتی دیگر، غیر از زخم؛ مثلا شکستگی، آب برای اعضای وضو ضرر داشته باشد، باید به همان دستوری که گفته شد، وضوی جبیره ای بگیریم.

6- در وضوی جبیره ای نیز، صورت ودستها باید از بالا به پایین شسته شود. پس اگر قسمت بالای دست یا صورت را جبیره پوشانده، ابتدا باید دست بر آن بکشیم و در ادامه، قسمت پایین را بشوییم.

7- اگر انسان بتواند وضوی جبیره ای بگیرد، باید به وظیفه خود عمل کند و تیمم تنها کافی نیست.