تبلیغات
نماز - اذان و اقامه (به همراه ترجمه)
چهارشنبه 11 آبان 1390

اذان و اقامه (به همراه ترجمه)

   نوشته شده توسط: عماد دارایی    نوع مطلب :اذان و اقامه (به همراه ترجمه) ،

ترجمه اذان و اقامه

"الله اكبر" یعنى خداى تعالى بزرگتر از آن است كه او را وصف كنند.

"اشهد ان لا اله الا الله" یعنى شهادت مى‏دهم كه غیر خدایى كه یكتا و بى‏همتا است، خداى دیگرى سزاوار پرستش نیست.

 "اشهد ان محمدا رسول الله" یعنى شهادت مى‏دهم كه حضرت محمد بن عبد الله صلى الله علیه و آله و سلم، پیغمبر و فرستاده خدا است.

 "اشهد ان علیا امیر المؤمنین ولى الله" یعنى شهادت مى‏دهم كه حضرت على علیه الصلاة و السلام، امیر المؤمنین و ولى خدا بر همه خلق است.

 "حى على الصلاه"یعنى بشتاب براى نماز. "حى على الفلاح" یعنى بشتاب براى رستگارى. "حى على خیرالعمل" یعنى بشتاب براى بهترین كارها كه نماز است.

 "قد قامت الصلاه" یعنى به تحقیق نماز برپا شد.

 "لا اله الا الله" یعنى خدایى سزاوار پرستش نیست مگر خدایى كه یكتا و بى‏همتا است.

٩٢٠ بین جمله‏هاى اذان و اقامه باید خیلى فاصله نشود. و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را از سر بگیرد.

٩٢١ اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد، چنانچه غنا شود یعنى به طور آوازه خوانى كه در مجالس لهو و بازیگرى معمول است اذان و اقامه را بگوید حرام است، و اگر غنا نشود مكروه مى‏باشد.

٩٢٢ در پنج نماز اذان ساقط مى‏شود : اول: نماز عصر روز جمعه. دوم:نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذى‏حجه است. سوم: نماز عشاى شب عید قربان براى كسى كه در مشعر الحرام باشد. چهارم: نماز عصر و عشاى زن مستحاضه. پنجم:نماز عصر و عشاى كسى كه نمى‏تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى كند. و در این پنج نماز در صورتى اذان ساقط مى‏شود كه با نماز قبلى فاصله نشود، یا فاصله كمى بین آنها باشد، ولى فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد.

٩٢٣ اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه با آن جماعت نماز مى‏خواند، نباید براى نماز خود اذان و اقامه بگوید.

٩٢٤ اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده،تا وقتى كه صفها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده نمى‏تواند براى نماز خود اذان و اقامه بگوید، در صورتى كه براى جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد.

٩٢٥ در جایى كه عده‏اى مشغول نماز جماعتند یا نماز آنان تازه تمام شده وصفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى یا با جماعت دیگرى كه برپا مى‏شود نماز بخواند، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط مى‏شود: اول: آنكه براى آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. دوم: آنكه نماز جماعت باطل نباشد. سوم: آنكه نماز او و نماز جماعت در یك مكان باشد. پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید.

٩٢٦ اگر در شرط دوم از شرطهایى كه در مساله پیش گفته شده شك كند یعنى شك كند كه نماز جماعت صحیح بوده یا نه، اذان و اقامه از او ساقط است. ولى اگردر یكى از دو شرط دیگر شك كند، مستحب است اذان و اقامه بگوید.

٩٢٧ كسى كه اذان و اقامه دیگرى را مى‏شنود، مستحب است هر قسمتى را كه مى‏شنود بگوید. ولى در حكایت اقامه كه از دیگرى بشنود از "حى على الصلاة" تا "حى على خیر العمل" را به امید ثواب بگوید.

٩٢٨ كسى كه اذان و اقامه دیگرى را شنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در صورتى كه بین آن اذان و اقامه و نمازى كه مى‏خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد،مى‏تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگوید.

٩٢٩ اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان از او ساقط نمى‏شود. بلكه‏اگر قصد لذت هم نداشته باشد، ساقط شدن اذان اشكال دارد.

٩٣٠ اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید، ولى در جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگوید، كافى است.

٩٣١ اقامه باید بعد از اذان گفته شود. و اگر قبل از اذان بگویند، صحیح نیست.

٩٣٢ اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید، مثلا "حى على الفلاح" را پیش از "حى على الصلاة" بگوید، باید از جایى كه ترتیب به هم خورده دوباره بگوید.

٩٣٣ باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد. و اگر بین آنها به قدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته اذان این اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگوید. و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگوید.

٩٣٤ اذان و اقامه باید به عربى صحیح گفته شود. پس اگر به عربى غلط بگوید یا به جاى حرفى حرف دیگر بگوید، یا مثلا ترجمه آنها را به فارسى بگوید، صحیح نیست.

٩٣٥ اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود. و اگر عمدا یا از روى فراموشى پیش از وقت بگوید، باطل است.

٩٣٦ اگر پیش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته یا نه، باید اذان را بگوید.ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته یا نه، گفتن اذان لازم نیست.

٩٣٧ اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آنكه قسمتى را بگوید شك كند كه قسمت پیش از آن را گفته یا نه، باید قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده بگوید.ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان یا اقامه شك كند كه آنچه پیش از آن است‏گفته یا نه، گفتن آن لازم نیست.

٩٣٨ مستحب است انسان در موقع گفتن اذان رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بكشد و بین جمله‏هاى اذان كمى فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.

٩٣٩ مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد، و آن را از اذان آهسته‏تر بگوید، و جمله‏هاى آن را به هم نچسباند. ولى به اندازه‏اى كه بین جمله‏هاى اذان فاصله مى‏دهد، بین جمله‏هاى اقامه فاصله ندهد.

٩٤٠ مستحب است بین اذان و اقامه یك قدم بردارد یا قدرى بنشیند یا سجده كند یا ذكر بگوید یا دعا بخواند یا قدرى ساكت باشد یا حرفى بزند یا دو ركعت نماز بخواند. ولى حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح مستحب نیست، ولى نماز خواندن بین اذان و اقامه نماز مغرب را به امید ثواب بیاورد.

٩٤١ مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معین مى‏كنند، عادل و وقت‏شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جاى بلند بگوید.